Twój koszyk 0 ks za 0

GDPR

Informacje dla KLIENTÓW dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dla KLIENTÓW dotyczące przetwarzania danych osobowych

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzenie“)

1.              Administrator danych osobowych

1.1          Administratorem Pańśtwa danych osobowych jest

spółka Almus Pharm s.r.o., IČO (REGON): 01679945

z siedzibą Hraniční 118, 739 42 Frýdek-Místek - Lysůvky

wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, nr wpisu C 56415

(zwany dalej „Administrator“).

1.2          Administrator jest podmiotem prowadzącym aptekę.

1.3          Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 

2.              Cel/-e przetwarzania danych osobowych

2.1 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia księgowości i przechowywania danych podatkowych,

 2. przesyłania newslettera Administratora na adresy e-mailowe,

 3. oferowania programu lojalnościowego w aptece przez Administratora, oraz

 4. rejestracji i zakupów w e-sklepie Administratora

 

3.              Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, o których mowa w punkcie art. 2 powyżej, jest:

 1. spełnienie obowiązku ustawowego (w szczególności ustawy nr 563/1991 Sb., o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, odnośnie do celu a) powyżej),

 2. realizacja umowy sprzedaży zawartej w e-sklepie Administratora (odnośnie do celu d) powyżej), oraz

 3. wyrażona przez Państwa zgoda (odnośnie do celów b), c) i d) powyżej).

 

4.              Odbiorca danych osobowych

4.1 Zgodnie z przepisami prawa odbiorcami Państwa danych osobowych oprócz samych Państwa mogą w konkretnych przypadkach być:

a)             księgowy i/lub doradca podatkowy Administratora (odnośnie do celu a) powyżej), oraz

b)             przewoźnik wg Państwa wyboru – Česká pošta a.s., PPL CZ s.r.o.,Geis Parcel CZ s.r.o., którzy mają prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim partnerom handlowym zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (odnośnie do celu d) powyżej).

2.1 Państwa dane osobowe nie są przekazywane za granicę.

5.              OKRES przetwarzania danych osobowych

5.1          Dane osobowe są przetwarzane przez okres:

a)             określony ustawowo (odnośnie do celu a) powyżej),

b)             wyrażonej zgody,

c)             2 lat od uzyskania zgody, od momentu rejestracji lub ostatniego zakupu (w zależności od tego, do której okoliczności dojdzie najpóźniej; odnośnie do celów b), c) i d) powyżej), i

d)             lub na czas trwania umowy (odnośnie do celu d) powyżej).

 

6.              Prawa podmiotu danych

6.1 Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo następujące prawa związane z ochroną Państwa danych osobowych:

 1. prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie (odnośnie do celów b), c) i d) powyżej);

 2. prawo żądać po nas dostęp do Państwa danych osobowych;

 3. prawo do dokonania korekty Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że ​​musimy zaznaczyć Państwa dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone, i na czas obowiązywania ograniczenia nie możemy je przetwarzać, z wyjątkiem ich zapisania. Prawo do ograniczenia przetwarzania mają Państwo wówczas, gdy

  • zaprzeczają Państwo dokładności danych osobowych przez okres, który jest nam potrzebny, aby sprawdzić dokładność danych osobowych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia swoich danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystania;

  • nie potrzebujemy już Państwa danych do celów przetwarzania, ale Państwo je wymagają do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

  • Państwo wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7 poniżej, dopóki nie zostanie sprawdzone, czy nasze uzasadnione powody przetwarzania nie przeważają nad Państwa interesami lub prawami i wolnością;

 5. prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo do usuwania danych osobowych dotyczy wyłącznie danych, które przetwarzamy w innych celach niż odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie agendy płacowej, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dokonywanie ściągnięć z wynagrodzenia i ewidencji wyników naszej działalności;

 6. prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo poprosić nas o podanie Państwa danych osobowych w celu ich udzielenia innemu administratorowi, lub o bezpośrednie przekazanie Państwa danych innemu administratorowi. Prawo to dotyczy wyłącznie danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub zawartej z Państwem umowy;

 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwo uważają, że w wyniku przetwarzania danych osobowych dochodzi do naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Skargę do organu nadzorczego można złożyć w swoim miejscu zamieszkania, w miejscu zatrudnienia lub w miejscu, w którym miało miejsce rzekome naruszenie. W Republice Czeskiej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

7.              Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

7.1          W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów innych osób (podstawy prawne przetwarzania są podane w punkcie 3), mają Państwo prawo do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw można wnieść pod adres podany w punkcie 1. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, będziemy uprawnieni do kontynuowania przetwarzania tylko wtedy, gdy wykażemy poważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami lub prawami i wolnościami, a ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

8.              Obowiązek przetwarzania i przekazania danych osobowych

8.1       Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach księgowych i podatkowych nakazuje nam ustawa. Państwa obowiązkiem ustawowym jest przekazanie nam niezbędnych danych.

 

 

Więcej aktualności …

 

Produkt:


Kontynuuj zakupy

Przejdź do koszyka